Tandställning

Tandställning

Tandställningar, tandreglering, kan göras av flertalet anledningar. De vanligaste tandställningarna har man under uppväxten. Det kan vara t.ex. (1) klammerplåtar, (avtagbara gomtandställningar avsedda att flytta enstaka tänder), quad helix (fastsittande tandställningar avsedda för att bredda överkäkens tandrad eller enstaka tänder), extraorala drag (hätta på huvudet som man har för att skapa kraft i rätt riktning), räls (fast apparatur där man har störst möjlighet att flytta tänder). Den primära funktionen med ovanstående tandställningar är att få ett jämnt och bra bett, motverka framtida besvär från käkleder samt god estetik.

I vuxen ålder blir estetisk (utseendemässig) tandreglering vanligare. Här kan det handla om att flytta en enstaka framtand och/eller flera framtänder. Oftast har man inga funktionella problem med sina tänder eller bett utan detta är något man irriterar sig på rent utseendemässigt.

Vanliga tandställningar för estetik är Inman Aligner, Clear Aligner, Clear Correct samt Invisalign. Vilken man skall välja beror helt på hur och vilka tänder som skall flyttas och rätas upp. Är det bara framtänderna är InmanAligner den allra mest effektiva, både ur behandlingssynpunkt men även kostnadsmässigt. Har man större behov av att behandla båda käkarna samt korrigera större bettfel så blir valt istället Clear Correct eller Invisalign.

Har du funderingar kring estetiska tandställningar? Kontakta oss för en konsultation med foto. Här kan du oftast direkt få svar på vilken tandställning som blir bäst för dig samt en ungefärlig kostnad.

Risker? Med Inman Aligner har man inte sett några bestående komplikationer alls. Med tandställningar som sitter i hela dygnet som t.ex räls, Clear Correct samt Invisalign finns komplikationsrisker. Dessa risker är väldigt små men går ej att utesluta. Vanligen handlar det om så kallade rotresorptioner. Dessa beror på att man utsätter tanden och tandroten för ett konstant tryck. Då kan kroppens egna celler reagera med en ”främmande kroppsreaktion” och bryta ned delar eller hela tandroten. Med Inman Aligner och/eller Clear Aligner får tänderna vila några timmar per dygn. Detta anses vara orsaken till att man inte sett eller ser dessa skador här.

Har du funderingar kring sneda tänder? Är du missnöjd med ditt leende? Hör gärna av dig för en onlinekonsultation kan vi ge dig råd samt vilka behandlingar som kan rekommenderas.

Hos Onlinetandläkaren kan du få personlig konsultation online.

Beställ här