Snarkning

Snarkning

Snarkning kan orsaka sociala problem, så som att störa partnerns sömn, men även besvära snarkaren själv. Under sömnen kan svalgvävnaden falla ihop (kollapsa) då strukturen saknar stabiliserande broskvävnad. Snarkljudet uppstår när luft pressas igenom den trånga passage som då uppstår.

Snarkning är dubbelt så vanligt hos män som hos kvinnor. Mer än hälften av alla män över 40 år snarkar ibland och 10-15% snarkar regelbundet. Riskfaktorer för snarkning är övervikt, sovposition (ryggläge), trånga över luftvägar, stor mjuk gom, hängande uvula (gomsegel, spene), liten underkäke, vissa mediciner samt konsumering av alkohol.

Snarkning kan ge upphov till sömnapnéer (tillstånd under sömnen utan andning, andningsuppehåll). Det är då allvarligt då det ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar så som högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt. Sömnapnéer skall utredas genom nattlig sömnregistrering. Detta görs efter remiss från tandläkare eller läkare.

Behandling: Man kan börja med de enklaste som att försöka gå ned i vikt, ändra sömnposition, minska alkoholkonsumption, diskutera utbyte av mediciner med sin läkare. Fungerar inte detta görs en snarkskena i första hand. Denna görs antingen på specialisttandvården eller sjukvården men även hos ordinarie tandläkare. Har man dokumenterade sömnapnéer skall man utredas vidare och eventuellt behandlas med CPAP (Continuous Positive Airway Pressue) som är en apparat som ger ett högre tryck i lungorna.

Kontakta oss gärna för onlinekonsultation din eller din partners snarkning.

Hos Onlinetandläkaren kan du få personlig konsultation online.

Beställ här