Rotfyllning

Rotfyllning

Om en tand blir infekterad av bakterier i pulpan och nervkanaler så kan det behövas en rotbehandling (rotfyllning). Det som på sikt händer när det kommer in bakterier i tanden är att pulpan, nerver och blodkärl dör. Det kallas för att tanden går i nekros. Nervrummet och pulparummet ersätts då av bakterier som skapar en infektion, inte bara i själva tanden utan även i benet kring roten och i värsta fall infektionsspridning i kroppen generellt. Då blir det ofta en svullnad mot kinden och/eller mot halsen. Kroppens immunförsvar kan inte ta hand om infektionen då det ej längre finns kvar blodkärl i tanden och därmed ej heller något immunförsvar. Det är också orsaken till att antibiotika (penicillin) ej fungerar i dessa fall. För att antibiotika skall kunna verka så behöver det kunna transporteras till infektionsplatsen av blodet. Tanden är således bortom räckhåll då inget blodflöde finns kvar i tanden/tandroten.

Tandinfektioner som ovan behöver behandlas hos tandvården. De alternativ som finns är att antingen rotfylla tanden eller ta bort den. Om man väljer att rotfylla tanden rensas bakterierna bort med tunna filar samt spolas bort med antibakteriella medel. Rotbehandlingen görs under steril miljö genom att man sätter en kofferdamduk över tanden. Dukens syfte är att isolera enbart tanden som skall rotfyllas så att man kan tvätta tand och duk. Resten av munnen samt övriga tänder avskiljs med duken då det finns bakterier här som man inte vill ha ned i tanden som skall rotbehandlas. När rensningen och spolningen är klar försluter man den upprensade nervkanalen och nervrummet med guttaperka (rågummiblandning) och sealer (antibakteriell lösning/lim). På detta sätt undviker man återinfektion då det inte finns utrymme i tanden för ny bakterietillväxt.

Prognosen för att infektionen skall läka efter rotbehandlingen är god. Om det görs under aseptik (steril miljö) samt enligt vetenskapligt beprövade metoder läker mellan 85-90% av de rotfyllda tänderna inom 4-5år.

Kontakta oss gärna för en konsultation gällande rotfyllningar eller om du har generella frågor angående denna behandling.

 

Hos Onlinetandläkaren kan du få personlig konsultation online.

Beställ här