Muntorrhet

Muntorrhet

Finns både som muntorrhet utan subjektiva besvär samt med subjektiva besvär som då kallas xerostomi. Man kan alltså vara muntorr utan att ha besvär per definition. Gränsvärden för muntorrhet är stimulerad saliv (under tuggning) <0,7ml/min samt vilosaliv <0,1ml/min. Normala värden ligger på mellan 0,25-0,35ml/min.

Orsaker

Läkemedelsbiverkan. Väldigt vanligt vid exempelvis medicinering mot högt blodtryck samt psykofarmaka. Stigande ålder. Vanligast hos kvinnor. Sjukdomar. Exempelvis Reumatiska sjukdomar som Sjögrens syndrom. Parkinson, diabetes, depression, tidigare strålning mot huvud/hals.

Symtom

Svårt att svälja, svårt att prata, upplevda obehag i munnens slemhinnor, sköra slemhinnor, dålig andedräkt, munvinkelragader (rodnad och sår i munvinklarna (mungiporna)), torra läppar, skummig saliv, omfattande kariesskador samt tandlossning.

Behandling

Symtomatisk behandling sker med salivstimulerande tabletter (förslag Xerodent, Salivin), salivstimulerande spray (förslag Proxident), salivstimulerande munskölj (förslag Flux Dry Mouth Rinse), gel för munhålan (förslag Flux Dry Mouth Gel, Biotene gel, Zendium Saliva). Använda tandkräm för känsliga slemhinnor (förslag Zendium, Biotene tandkräm). Tugga tuggummi (förslag Extra, V6). Vid stora kariologiska (hål i tänderna) besvär kan en fluorskena göras hos tandvården. Denna används vanligen nattetid och fylls med fluorgel (ej receptfritt).

Risker

Betydande risk för karies och tandlossning. Detta då saliven spelar en viktig roll för att motverka detta. Har en sköljande, spolande verkan i kombination med bakteriehämmande effekt. Saliven fungerar också som en buffert av mineral. Därför är det oerhört viktigt att man som muntorr använder salivstimulering. Utöver detta rekommenderas fluortandkräm (förslag Zendium, Biotene) och fluorsköljning (förslag Flux, Apoteket Fluorskölj Sensitive, Dentan). En mycket god munhygien är också viktig. Vid behov blir frekventa besök hos tandhygienist rekommenderat, med intervall på 2-6mån mellan besöken. Även kostöversyn rekommenderas där allt innehållande sackaros skall minimeras. I vissa fall kan en dietist vara nödvändig för rätt kosthållning. Om man har stora besvär med tandköttsinflammation (gingivit eller parodontit) kan en tandkräm innehållande klorhexidin vara berättigad (förslag GUM Paroex, Parodontax). Klorhexidinets effekt är bakteriehämmande och således läker även inflammationen snabbare. Bör användas med viss försiktighet då risk för biverkan ej kan uteslutas, såsom smakförändringar, missfärgning av tänder/slemhinna samt munsveda.

Kontakta oss gärna för onlinekonsultation gällande din muntorrhet. Då kan du även få ett förslag på symtomatisk behandling.

Hos Onlinetandläkaren kan du få personlig konsultation online.

Beställ här