Metaller i munnen

Metaller i munnen

Det finns bekräftade allergier mot vissa metaller som användes och tidigare använts inom tandvården.

Den kanske vanligaste allergiska reaktionen är mot amalgam. Detta beror på att amalgamets användning är så utbredd i Sverige och världen. Amalgam är en metall som består av en blandning av kvicksilverlösning och flera andra metaller som silver, tenn, koppar och zink. Reaktionerna man kan få från amalgamet är olika slemhinneförändringar i tandkött och övrig slemhinna i direkt anslutning till amalgamfyllningen. Det kan bli vita och röda områden som kan vara allt från helt symtomfria till att ge kraftig sveda och stora besvär. Behandlingen är att man avlägsnar amalgamfyllningen där reaktionen finns. Slemhinnereaktionen skall då läka ut på ngn vecka och symtomen klinga av. Sedan ersätts amalgamfyllningen med annan lagning som t.ex. composit eller porslin.

Guld

Även denna metall är förhållandevis vanlig i munnen. Den håller på att bytas ut mot helporslinskonstruktioner men det finns fortfarande kvar mycket guld i munnen på många människor. Det kan vara guldkronor, guldinlägg, guldklamrar på proteser eller som bärande metall under äldre porslinskronor. Reaktioner eller allergi mot guld är ovanligare än mot amalgam men ger när detta uppstår liknande symtom. Behandlingen är även den samma, att byta ut guldet där reaktionen kan ses mot annan mindre allergen lagning.

CoCr (kobolt-krom)

Är en metallegering som är mycket stark. Pga dess styrka så är den väldigt hållbar som underkonstruktion hos porslinsbroar och delproteser. Reaktioner från CoCr är förhållandevis ovanliga men finns beskrivna. Även här är det röda och/eller vita förändringar i direkt anslutning till metallen. Man kan i dagsläget byta ut tandstödda broar innehållande CoCr till broar helt bestående av porslin (keramer, oftast zirkoniumdioxid). Dessa är inerta och avger inga allergener alls.

Titan

Detta är en kroppsnära metall där allergiska besvär är oerhört ovanliga. Vanligast är tandimplantat i titan men denna metall används även på andra ställen som t.ex. pelare (stift och armering av rotfyllda tänder) och helmetallkronor. Om allergi finns bekräftat mot titan skall man inte sätta in implantat av titan utan kan då välja implantat i zirkoniumdioxid istället.

Har du frågor eller önskar konsultation gällande metaller i munnen? Kontakta oss för detta.

Hos Onlinetandläkaren kan du få personlig konsultation online.

Beställ här