Hål i tänderna

Hål i tänderna

Tidiga symtom

Ger relativt sällan stora symtom. Kan ge ilningar vid kall dryck/mat. Kan hugga till i tanden vid tuggning. Ofta känner man med tungan att det är ett hål eller att det syns ett hål i munnen. Kan fastna mat mellan tänderna eller på tandens tuggyta. Ibland kan man se vita eller svarta förändringar av tanden som är drabbad av ett hål.

Sena symtom

Tandvärk. Kraftig smärta vid intag kall och varm mat eller dryck. Ihållande skärande värk. Den latinska benämningen är karies (1,2,3). Karies är munhålans vanligaste sjukdom och beror på bakterier, streptococcus mutans och lactobaciller. Dessa bakterier skapar syror som bryter ned tanden (emalj och dentin)

Behandling(4)?

Den uppmjukade, karierade, delen av tanden måste avlägsnas för att sjukdomen skall stanna av. Annars fortsätter nebrytningen av tanden tills hela tanden försvunnit. Denna behandling utföres enbart av legitimerad tandläkare. När den uppmjukade tandvävnaden avlägsnats behöver vävnadsförlusten ersättas av en lagning. Denna består vanligen av plastmaterial (compositer). Tidigare utfördes fyllningar i amalgam i Sverige. Det är dock idag förbjudet att använda med avseende på kvicksilver som finns i amalgamet. Det används dock fortfarande i andra delar av världen.

Förebygga

Var noggrann med munhygienen. Borsta tänderna 2gg dagligen med fluortandkräm (förslag Sensodyne, Zendium, Duraphat). Komplettera med fluorsköljning dagligen (förslag Flux, Dentan, SB 12). Minska intaget av sockerarter (1)(2). Använd tandtråd (förslag TePe). Använd eltandborste för att uppnå en renare känsla under motsvarande tid för tandborstning (förslag Oral-B GENIUS 10 GUM CARE eller Oral-B Pro750S Eltandborste)(5).

Produkter

Munskölj

Daglig fluorsköljning (t.ex. Flux och Dentan), helst mitt på dagen, kompletterar daglig tandborstning med fluortandkräm (t.ex. Sensodyne, Zendium, Colgate, Pepsodent, Duraphat) 2gg dagligen. Fluoren stärker upp emaljen som omger tänderna och motverkar på detta sätt karies. Det är inte farligt om man inte sväljer ned vätskan. Dosen som kommer upp i kroppen vid sköljning är försumbar.

Tandborstning

Borsta 2gg dagligen (morgon och kväll) med fluortandkräm. Använd en mjuk tandborste alt eltandborste. Borsta med halva tandborsten på tandköttet samt halva på tanden med små gnuggande rörelser. Eltandborste (t.ex. OralB), om detta används, skall vridas runt varje tand för att låta borsthuvudet jobba. Har man en vibrerande eltandborste så skall denna användas som en vanlig tandborste.

Tandtråd, tandstickor

För rengöring mellan tänderna där inte tandborsten kommer åt. Kan med fördel doppas i tandkräm för att fördela fluor ytterligare. Exempel är TePe Easypick eller GUM Soft-pick. Användes minst 1gg dagligen före tandborstning.

Kontakta oss gärna för onlinekonsultation gällande misstänkt karies. Det går utmärkt att bifoga ett foto på tanden/tänderna där du misstänker karies.

 

Referenser:

  1. http://www.tandlakartidningen.se/media/1212/SBU_12_2002.pdf
  2. https://www.forskning.se/2006/03/29/sockerforsoken-i-vipeholm/
  3. https://www.sbu.se/contentassets/84b23d321fd3462c93d996088c925344/kapitel_1_kariessjukdomen.pdf
  4. http://www.tandlakartidningen.se/media/4093664/jacobsen_lindberg_1.pdf
  5. https://www.internetodontologi.se/eltandborste-manuell-tandborste/

Hos Onlinetandläkaren kan du få personlig konsultation online.

Beställ här