Tandvårds­personal! Bli samarbets­partner


Tandvårdspersonal. Anslut er till Onlinetandläkaren.se för att utöka ditt kundunderlag.
Kunderna remitteras till Er efter första konsultationen hos Onlinetandläkaren.se tillsammans med en enkel och preliminär diagnos. Därefter är det upp till er, tillsammans med kunden, att slutligen avgöra hur behandlingen fortlöper. Vi önskar därför samarbete med specialisttandläkare, tandläkare samt tandhygienister över hela Sverige. Vi kan därefter remittera kunden till rätt klinik för det specifika ärendet.

Anslutningen är kostnadsfri och innebär inga åtaganden. Vid kundens första besök hos er debiteras Ni en fast engångskostnad. För vidare information kontakta oss gärna på johan@onlinetandlakaren.se